Mapa Etáp

Zažiť Cesty zrenia a žiť inak

Zažiť Cesty zrenia a žiť inak

Počas uplynulého víkendu zavítali naši školitelia do Dolného Kubína. Školili 20 tamojších animátorov a animátorky. O aké školenie išlo a ako sa mali, nám priblíži účastníčka kurzu Marci.


Aj kandidáti sa školili

Aj kandidáti sa školili

V polovici októbra zavítala naša školiteľka Evka do saleziánskeho strediska na Kalvárii v Košiciach. S kandidátmi strávila 2 dni.


Cesty zrenia v Humennom

Cesty zrenia v Humennom

Cieľom školenia bolo získať nové a hlbšie informácie o tom, ako viesť rovesnícke stretká podľa výchovného programu cesty zrenia. Konalo sa vo víkendovom čase 30.9.-2.9. na Lipovej 23, pod vedením starších animátoriek a sestier a účastníčky opäť nezáháľali počtom 14 dievčat.


· Archív článkov

Info o podujatiach