Zoznam vypracovaných materiálov pre etapu Demo

Všeobecný úvod

Všeobecný úvod

- úvodné vovedenie do programu Cesty Zrenia rozdelené na jednotlivé kapitoly

ďalej >>


Špeciálny úvod

Špeciálny úvod

- vovedenie do etapy Demo

ďalej >>


Zoznam blokov stretiek

Zoznam blokov stretiek

- jednotlivé bloky stretiek pre etapu Demo

ďalej >>


Info o podujatiach