Cesty Zrenia

Čo by urobil don Bosco tvárou v tvár dnešným mladým?

Ako by k nim pristupoval, ako by sa im prihovoril, aké ponuky by im dával?


Ako by dnes don Bosco vychovával?

 

Cesty zrenia je saleziánsky výchovný program, ktorý sa snaží hľadať a ponúkať odpovede práve na tieto otázky.

Ide o program, ktorý vytvorili, neustále tvoria a budú tvoriť ľudia, ktorým záleží na mladých, žijú uprostred mladých a pre mladých.

A stále hľadajú cesty a spôsoby, ako odovzdať bohatstvo života, ktorým sa cítia byť obdarovaní a o ktoré denne bojujú.

Stále hľadajú cesty a spôsoby, ako pomôcť mladým, aby poklady ich života mohli uzrieť svetlo sveta a aby sa stali prameňom ich skutočného šťastia.

Stále hľadajú cesty a spôsoby, ako pomôcť mladým prežiť vlastnú mladosť naplno, kvalitne a sväto.

 

Výchovný program Cesty zrenia je ponukou pre všetkých, ktorí cítia zodpovednosť za životy mladých. V duchu don Bosca ponúka základné princípy výchovy vo viere, postupy, ako nájsť výchovnú odpoveď pre špecifickú situáciu konkrétnych mladých a rovnako prináša aj konkrétne nápady pre prácu so skupinou mladých.

Info o podujatiach