Kurzy

Kurzy

 • Aktuálne prebieha prihlasovanie na jesenný kurz Ciest zrenia. Ak sa chceš prihlásiť tak treba
  1. vyplniť "Formulár Cesty Zrenia", ktorý nájdeš tu
  2. Vyplniť dotazník k jesennému kurzu CZ 2014 (pre nás), ktorý nájdeš tu
  3. zaplatiť účastnícky poplatok 30,00 € na účet 4030031252/3100
  konštantný symbol 0308
  variabilný symbol - bude ti pridelený a zaslaný po vyplnení formulára Cesty Zrenia (bod 1.)
  V prípade otázok nás môžete kontaktovať cez našu FB
  stránku

 • Jesenný kurz je základným vovedením – iniciáciou do programu.
  Cez rôzne aktivity, hry, diskusie, praktické bloky a iné formy sú predstavené základné princípy a východiská programu. Skrze tieto nové pohľady je animátor schopný vnímať v novom svetle jeho úlohu sprevádzateľa mladých a pracovať s karisblokom, v ktorom nájdeš veľké množatvo inšpirácií a pomocných materiálov.
 • Jarný kurz je zameraný na konkrétne etapy, kde sa už každý animátor hlási na kurz podľa toho, aké stretko sprevádza.
  Tu zažiješ na vlastnej koži dynamiky a aktivity, ktorými majú prejsť mladí na tvojom stretku. Spoločne sa pozrieme načo nezabúdať pri tvorbe stretiek, blokov stretiek, ako rozložiť hlavnú myšlienku na menšie časti cez stretká s mladými, a stretneš sa s mnohými animátormi, ktorí sprevádzajú mladých v podobnom veku, s podobnými radosťami i starosťami.
 • Cesty zrenia
  O čom sú kurzy? Pre koho sú určené? Čo je obsahom kurzov? Čo ako animátor získam a naučím sa? Odpovede nájdeš v krátkom popise v dokumente "Cesty zrenia". 

 

Info o podujatiach