Materiály a školenia

6. Výsledok – pracovná verzia

 

Výchovný program Cesty zrenia má v súčasnej podobe tri základné časti:

  1. Všeobecný úvod = základné princípy a východiská saleziánskej výchovy podľa Ciest zrenia, hlavné podmienky nadobúdania zrelosti, základný prehľad vývojových etáp, charakteristiku základných foriem výchovy… teda všetko, čo autori považujú za nevyhnutné vedieť k používaniu programu
  2. Špecifický úvod kategórie– keďže jednotlivé kategórie sa od seba v mnohých elementoch výrazne odlišujú, je pre každú z nich napísaný špecifický úvod, ktorý predstavuje jednotlivé špecifiká mladého človeka v danej etape, základné úlohy, ktoré má mladý človek splniť, ciele, ktoré sledujeme, potrebné špecifiká v prístupe animátorov, špecifické formy sprevádzania skupiny, prejavy nadobúdania zrelosti…
  3. Ponuka konkrétnej cesty pre danú etapu („itinerár“) – pre uľahčenie práce animátorov, pre inšpiráciu a pomoc pri realizácii jednotlivých týždenných stretnutí s mladými prinášajú Cesty zrenia aj konkrétne nápady a metodiky…

 

Treba však povedať, že vytvorený program autori chápu ako pracovnú verziu, ktorú čakajú roky „odskúšavania“ a ďalšieho spoločného hľadania. Keďže v súčasnosti je praktická výchova vecou veľkého hľadania objavovania nových výchovných ciest, program predpokladá iniciatívu a angažovanosť samotných animátorov a mladých pri jeho dotváraní a pretváraní.

 

7. Školenia – cesta formácie animátorov

Jednou zo základných podmienok nadobúdania osobnej zrelosti mladého človeka podľa Ciest zrenia je postava animátora, ktorý sa sám usiluje o svoju zrelosť. Cesty zrenia sú preto viac skúsenosťou života ako len nejakou výchovnou metódou. Z tohto dôvodu odovzdaniu materiálov v „tlačenej“ podobe predchádzajú dve formačné stretnutia, ktorých cieľom „odovzdať ducha“ programu.

 

Jesenný kurz je základným vovedením – iniciáciou do programu. Tu sú mladým ľuďom predstavené základné princípy a východiská programu, ktoré sú obsiahnuté vo všeobecnom úvode. Na základe tejto iniciácie je animátor schopný vnímať v novom svetle jeho úlohu sprevádzateľa mladých.

 

Jarný kurz je zameraný na konkrétne etapy, kde sa už každý animátor hlási na kurz podľa toho, aké stretko sprevádza. Tu zažije na vlastnej koži dynamiky a aktivity, ktorými majú prejsť mladí na jeho stretku.

 

Každý kurz je od začiatku do konca prepletený chvíľami osobného uvažovania a modlitby, hrami a spoločenstvom.

Info o podujatiach