Tvorcovia a garanti

Coreteam

 

Každý veľký projekt má svoju dušu, ktorá v sebe nosí sny, túžby, idey. Aj v našom projekte sme vnímali potrebu tejto duše, ľudí, ktorý budú v sebe nosiť dušu tohto projektu a zároveň ju aj oživovať a hľadať možnosti ako uskutočniť jej túžby a sny. Touto dušou je náš Coreteam. V súčasnosti má coreteam štyroch členov - okrem šéfa, ktorým je Paľo Drška sú nimi Evka Rušinová, Peťo Naňo a Števo Orkuty.


Tvorcovia programu

 

 

Na počiatku bola skupina ľudí – saleziáni (SDB), saleziánky (FMA) a laici, ktorí sa rozhodli spoločne premýšľať a tvoriť vidiac realitu mnohých animátorov a ich stretiek. Im patrí veľká vďaka za ich vnímavosť na hlas Ducha. Spoločne vytvorili špecifické úvody a základné metodiky pre každú etapu, ako aj všeobecný úvod do celého programu.

 


Garanti programu

V súčasnosti má každá etapa minimálne jednu osobu – garanta, ktorý za túto etapu zodpovedá. Má na zodpovednosti všetky potrebné práce spojené s jej ďalším rozvojom, ako aj efektívnu komunikáciu s animátormi, ktorí majú záujem sprevádzať skupinu podľa ponúkaného programu. Nasleduje rozdelenie garantov podľa jednotlivých etáp.
 

   Chlapčenské etapy Dievčenské etapy
   Hrdinovia - Peter Melišek       Alenky - Anna Bartošová
   Bojovníci - Peter Magura       Johanky - Marta Baňasová
   Objavitelia - Maťo Josko       Modelky - Dagmara Čepelová
   Vodiči - Peťo Naňo       Očarujúce - Vierka Antalíková

 
Spoločná etapa

   Vyvolené a partneri - Maťo Slíž, Dominika a Juraj Hajkovskí

 

Info o podujatiach