Predstavenie programu

1.Čo sú to Cesty zrenia

 

Cesty zrenia je výchovný program, ktorý v duchu saleziánskeho preventívneho systému dona Bosca ponúka základné princípy výchovy vo viere, postupy, ako nájsť výchovnú odpoveď pre špecifickú situáciu konkrétnych mladých a rovnako prináša aj konkrétne nápady pre prácu so skupinou mladých.

 

 

2. Prečo sú tu – aké boli výzvy a aké sú ich ciele

 

Tento výchovný program vznikal ako odpoveď na naliehavú a dlhodobú potrebu ponúkať uprostred súčasnej kultúry kvalitnú výchovu v rámci aktivít saleziánskej rodiny na Slovensku.

 

Podľa hesla zakladateľa saleziánov, svätého Jána Bosca, je základným cieľom programu sprevádzať osobu mladého tak, aby sa stal „čestným občanom a dobrým kresťanom“. Aby sa teda stával osobou, ktorá je schopná naplno, kvalitne a zrelo prežívať vlastný život vytvárajúc spoločenstvo s Bohom, Cirkvou a spoločnosťou.

 

 

3. Kto ich vytvoril

 

Na tvorbe výchovného programu Cesty zrenia sa viac ako desať rokov podieľalo široké hnutie ľudí. Jeho autori boli a sú totiž súčasne aj vychovávatelia, ktorí tvorili a konfrontovali svoju prácu v neustálom dialógu s mladými. Jeho vznik sa teda odohrával uprostred konkrétnych mladých a pre konkrétnych mladých…

Info o podujatiach