Pre koho a o kom?

4. Pre koho – animátori

Program je určený predovšetkým animátorom, ktorí vedú mládežnícke rovesnícke skupiny nazývané „stretká“. No nakoľko je viac postavený na otvorených princípoch a prístupoch, ako na pevných a nemenných formách, môže poslúžiť každému, komu záleží na mladých a chce výchovou pomáhať mladým pri ich vyzrievaní.

 

 

5. O kom – mladí a ich dozrievanie

 

Cieľovou skupinou Ciest zrenia sú deti a mladí vo veku 10 – 25 rokov. Špecifickosť a jedinečnosť vývoja mladých potvrdená mnohými skúsenosťami viedla autorov k tomu, aby celú výchovnú cestu rozdelili na menšie celky nazvané „etapy“. Z toho istého dôvodu pripravili pre prvé štyri etapy materiály venované zvlášť chlapcom a zvlášť dievčatám. Metodiky pre poslednú etapu sú tvorené pre zmiešané skupiny.

 

Cesty zrenia pre chlapcov aj dievčatá sú delené do nasledovných etáp ( ! vek je len pre lepšiu orientáciu ! ):

 

                                  CHLAPCI              DIEVČATÁ

10 r. – 12 r.    Hrdinovia               Alenky

12 r. – 14 r.    Bojovníci               Johanky

14 r. – 16 r.    Objavitelia             Modelky

16 r. – 18 r.    Vodiči                    Očarujúce

18 r. – 25 r.          Partneri a vyvolené

Info o podujatiach