Aj kandidáti sa školili

Aj kandidáti sa školili

V polovici októbra zavítala naša školiteľka Evka do saleziánskeho strediska na Kalvárii v Košiciach. S kandidátmi strávila 2 dni.

Školenie malo dve hlavné obsahové línie, preventívny systém a vovedenie do filozofie Ciest zrenia. Kandidáti mali možnosť hlbšie spoznať o čom Cesty zrenia sú a inšpirovať sa novými myšlienkami o integrálnom vývine.

 

 

 

 

Za tím Ciest zrenia

 

Veronika Kačmárová

 

 

Info o podujatiach