Cesty zrenia na cestách

Cesty zrenia na cestách

Posledný októbrový víkend 27-28.10. 2017 sa konalo v Poprade školenie Ciest zrenia pre animátorov. Niekoľko mladých z popradského strediska sa zišlo na chate v Kvetnici, aby lepšie spoznali výchovný spôsob vedenia stretiek. Školenia sa zúčastnilo 11 mladých.

Školenie prebiehalo pod vedením sr. Dagmary Čepelovej FMA a   don Petra Naňa SDB,  ktorí patria do celoslovenského tímu Ciest zrenia. Rôznym strediskám ponúkajú túto možnosť a podľa záujmu usporadúvajú podobné víkendy a výjazdy. Na tejto popradskej edícii si sr. Dagmara prizvala dlhoročnú animátorku z humenského strediska, Ivanu Jakubovú, ktorá taktiež viedla workshop a školila  mladých.

 

Samotný program stretnutia začal svätou omšou. Keďže školiaci neboli z popradského strediska, po svätej omši sa predstavili, a taktiež podujatie  pokračovalo aktivitou na spoznávanie sa. Následne sa išlo hneď zhurta. Mladí sa rozdelili do menších skupín a postupne navštevovali tri miestnosti. V prvej spoznávali jednotlivé vývojové etapy v živote dievčaťa i chlapca. Ako sa v danom veku správajú, čo potrebujú, čo ich zaujíma, ale aj to, čo ich trápi a s čím zápasia.

V druhej miestnosti sa dozvedeli niečo o 5 dimenziách, ktoré si každý z nás nesie v sebe. Dimenzie sa týkali vzťahu k sebe samému, vzťahu k druhým, vzťahu k Bohu, ďalej kultúry a spôsobu života a toho ako každý z nás môže prispieť k spoločnému dobru. Na záver, v tretej miestnosti, spoznali postupnosť práce animátora. Všetko začína víziou, potom nasleduje cesta a na záver vytúžený cieľ. Tento deň zakončili filmom Orol Eddie, kde mohli sledovať niektoré animátorské črty a úplnú bodku za celým dňom spravila modlitba.

 

V sobotňajšie ráno taktiež nechýbala modlitba, ktorá bola zamyslením nad animátorským pôsobením každého účastníka. Sebareflexia bola interaktívna, kde pomocou obrazov a symbolov mohol každý preniknúť hlboko do svojich animátorských skúseností. Po raňajkách sa prešlo od teórie k praxi. Účastníci dostali za úlohu vymyslieť stretko pre svoju terajšiu vekovú kategóriu, ktorú vedú alebo kategóriu, ktorú budú viesť. Školitelia boli príjemne prekvapení z výtvorov mladých, pretože pochopili potreby svojej kategórie a vytvorili pre nich naozaj zaujímavé stretká i dlhodobejšie vízie svojej animátorskej práce.

 

Súčasťou a zároveň ukončením bola svätá omša a spoločný obed. Okrem toho, že si títo mladí odniesli malý darček od organizátorov, odniesli si snáď i mnoho cenných rád a nových zistení, ktoré im pomôžu byť lepšími animátormi a v konečnom dôsledku i lepšími ľuďmi.  

 

Foto: MIchal Sopiak

Info o podujatiach