Cesty zrenia v Humennom

Cesty zrenia v Humennom

Cieľom školenia bolo získať nové a hlbšie informácie o tom, ako viesť rovesnícke stretká podľa výchovného programu cesty zrenia. Konalo sa vo víkendovom čase 30.9.-2.9. na Lipovej 23, pod vedením starších animátoriek a sestier a účastníčky opäť nezáháľali počtom 14 dievčat.

Víkend sa začal veľmi zaujímavou úlohou s názvom modelové situácie, kde dvojica dostala opis situácie zo stretka, a ich úlohou bolo porozumieť jej a vyriešiť ju, nejako zareagovať. Situácie sa týkali správania sa detí počas pravidelného stretnutia, ktorým ho značne narúšali. Nasledovali spoločenské strategické hry a tým prvý deň programu končil. Sobota sa niesla v duchu výchovného programu ciest zrenia. Účastníčky boli vovedené do reality dievčat, ktoré vedú na svojom stretku. Každý vek je špecifický určitým vývinovým obdobím, a ak chceme aby deti stretká bavili a zároveň si z nich niečo odniesli, je dobré poznať charakteristiky danej vekovej skupiny. Ústredným bodom bolo vytváranie programu a obsahov pravidelných stretnutí, ktorými chcú animátorky svoje stretkáčky zaujať, formovať a vychovávať. Celý program podujatia bol členený a obsahoval aj energizery, ktorými sme dievčatá zaktivizovali a inšpirovali pre ich prácu s deťmi. Veď jedna z najlepších vecí na animátorstve (okrem jedla samozrejme) je aj to, že hry pripavené na stretko si treba vopred vyskúšať. A kto sa nerád hrá?

Fotky si môžete pozrieť TU.

 

 

Pre tím Ciest zrenia


Dagmara Čepelová

Info o podujatiach