Jarný kurz v znamení Aleniek

Jarný kurz v znamení Aleniek

13-15.4. sa v Dolnom Kubíne realizovalo jarné školenie Ciest zrenia, konkrétne etapy Alenky. 10 animátoriek sa rozhodlo podstúpiť interaktívnu, dobrodružnú, no predovšetkým novú skúsenosť reality, cesty a vízie dievčat, ktoré sú im zverené.

Animátorky, ktoré vedú stretká rovesníckych, ale i miešaných skupín dievčat sa počas víkendu snažili ponoriť do situácie malých dievčat, s ktorými sa pravidelne stretávajú. V rámci celého Slovenska bolo najviac účastníčok  z Dolného Kubína a po jednej z Bratislavy a Humenného. Hneď v piatok prostredníctvom aktivity balón, písali ich charakteristiky, ktoré rozpoznávali medzi mnohými inými, všeobecnými a danými pre dievčenský vek v rozpätí 10 a viac  rokov.

 

Krátkou rekapituláciou vnikli  do podstaty výchovného projektu Ciest zrenia, ktorá  im pomohla lepšie sa naladiť na jednotlivé bloky, ktoré ich čakali. Neodmysliteľnou časťou boli aktivity s dynamikami  špecifickými pre dievčatá vo veku etapy Alenky. Rituálom prijatia stretka mohli do hĺbky zážitkom pochopiť, akú hodnotu ma animátorstvo, ale zároveň aj zodpovednosť, ktorá motivuje k práci na osobnom raste a vedie k rastu druhých.

 

Dôležitou časťou vzdelávania bola tvorba blokov stretnutí skupín a samotných jednotlivých tém a nielen to, dokonca prezentácia pred skupinou  a konštruktívna kritika predovšetkým zo strany lektorky  Dagmary Čepelovej, ale i účastníčky kurzu Marty Peťkovej dlhoročnej pedagogičky skúsenej v oblasti vedenia stretiek.

 

Účastníčky kurzu sa popri získavaní nových zručností  aj zabávali, a tak čerpali inšpirácie pre hry a aktivity, ktoré môžu realizovať na pravidelných stretnutiach s dievčatami. Učili sa diskutovať po filme, ktorý výchovným zameraním prehlboval ciele školenia. Záverečným hodnotením mali možnosť retrospektívne prejsť celý víkend, ktorý ako zhrnula jedna z nich, účastníčka Monika Uhrová ich obohatil: „Počas tohto víkendu som sa v kruhu úžasných mladých dievčat pozrela na svoje stretko novým pohľadom. Mnoho vecí  mi je teraz jasnejších a mnoho nových som sa naučila (o plánovaní, aktivitách...).Som za tento víkend veľmi vďačná.“ 

Info o podujatiach