Zažiť Cesty zrenia a žiť inak

Zažiť Cesty zrenia a žiť inak

Počas uplynulého víkendu zavítali naši školitelia do Dolného Kubína. Školili 20 tamojších animátorov a animátorky. O aké školenie išlo a ako sa mali, nám priblíži účastníčka kurzu Marci.

“Zážitková pedagogika využíva zážitok ako prostriedok pri výchove a vzdelávaní.” Nejako takto znie definícia zážitkovej pedagogiky. Čo to má spoločné s Cestami zrenia? A čo sú vlastne Cesty zrenia?

Cesty zrenia sú zážitkový program, ktorý používajú animátori v saleziánskom stredisku Dominika pri svojich pravidelných týždňových stretkách s chlapcami či dievčatami. Chodia do strediska aj vaše deti? Potom určite prechádzajú touto zážitkovou formou výchovy k rozvoju vlastnej osobnosti.

 

A aby si mladí animátori ešte viac osvojili tento edukačný nástroj, stretli sa počas jedného víkendu v strede októbra s lektormi Ciest zrenia v dolnokubínskom mládežníckom stredisku. Venovali sa svojim deťom. Nie priamo, fyzicky, ale rozmýšľali nad nimi. Z akej reality života pochádzajú, kam ich chcú priviesť a aká cesta k tomuto cieľu vedie. Keďže ide o zážitkovú pedagogiku, školitelia dali účastníkom poriadne zabrať, a tak o zážitky nebola núdza. Mladí spoločne nielen pracovali, oddychovali a zabávali sa, ale aj rozoberali filmy, pripravovali nové stretká pre svoje decká a spoločne sa stretali aj pri modlitbe a svätej omši. Nebol čas na flákanie. Byť animátorom totiž znamená venovať sa tým, ktorí sú mi zverení, naplno. Buď si animátor, alebo nie si. Nie je to ľahká úloha. A oplatí sa zaňho modliť. Veď sa venuje vašim deťom, pre ktoré chcete len to najlepšie.

 

Vychovávajme (aj modlitbou) naše deti a mladých, nech sme spolu s nimi na spoločnej ceste. Ceste zrenia.

 

 

Marci Kršková

 

 

A TU si môžete pozrieť video z kurzu.

 

 

 

Info o podujatiach